Team

Ricky Odekerken

Mijn naam is Ricky Odekerken. Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in de stem in al zijn facetten en hoe deze de mens kan beroeren en ontroeren. Ik ben ervan overtuigd dat de stem niet alleen een boodschapper van geluid is, maar veel meer dan dat. De stem toont het karakter van de mens en weerspiegelt de ziel. Mede door mijn liefde voor zingen en mijn fascinatie voor de stem was de studie logopedie een logische keuze.

In 2014 ben ik begonnen als allround logopedist in Utrecht. Hier heb ik ervaring op gedaan in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen met stem-, taal- en spraakproblemen. Gaandeweg kwam ik erachter dat ik de stem (en alles wat daarmee samenhangt) toch wel het meest interessant vond. Want hoe vervelend is het, als iets dat als zo “vanzelfsprekend” wordt beschouwd, het ineens niet meer doet zoals jij dat wil? Ik heb aanvullende opleidingen en coaching gehad op onder andere het gebied van ademhaling en stem en heb mij verdiept in het stem-acteren. In 2016 ontmoette ik Henriette Hertoghs. Wij delen dezelfde passie en visie ten opzichte van de stem. Henriette heeft mij opgeleid in het geven van de door haar ontwikkelde Vocal massages.

Daarnaast heb ik mijn eigen logopedie-praktijk in Amsterdam Oud-West, gespecialiseerd in adem- stem- en keelklachten als ook OMFT-problematiek. Hierover is meer informatie te vinden op www.revoiced.nl. Ik vind het een verrijking om naast het behandelen van mensen in mijn logopedie-praktijk, ook stemprofessionals te kunnen helpen d.m.v. Vocal massages en eventuele aanvullende technieken om zo hun stemgebruik te verbeteren en hun stem te onderhouden.