Privacy statement

VoxStrot is een samenwerking tussen verschillende bedrijven/personen. Eenieder heeft een eigen privacy-statement dat terug te vinden is op de betreffende website.

VoxStrot zal op geen enkele manier jouw (persoons-)gegevens delen met derden. Getoonde foto’s en quotes op de website en social media zijn altijd met toestemming van de betreffende persoon (en fotograaf) geplaatst.

Het team van VoxStrot zal enkel onderling informatie uitwisselen met toestemming van jou. Bij het uitwisselen van informatie zal altijd jouw privacy bovenaan staan. VoxStrot evalueert met regelmaat de verschillende manieren waarop informatie wordt uitgewisseld en opgeslagen. Opgeslagen (persoons-)gegevens zullen uit de benodigde gegevens bestaan om het werk uit te kunnen voeren (wettelijk verplichte informatie om een behandeling te kunnen doen) of de samenwerking te bevorderen.